De zekerheid van schone lucht
De zekerheid van schone lucht
De zekerheid van schone lucht
De zekerheid van schone lucht
De zekerheid van schone lucht
De zekerheid van schone lucht
De zekerheid van schone lucht
De zekerheid van schone lucht
De zekerheid van schone lucht
De zekerheid van schone lucht
De zekerheid van schone lucht
De zekerheid van schone lucht

Daar doet asbestbedrijf en milieuadviesbureau Öko-Care het voor

Als huurder/eigenaar van een woning of pand wilt u een zo veilig en gezond mogelijke werk- en leefomgeving voor uzelf en alle werknemers, bezoekers en bewoners. Als asbest vrijkomt, vormt dit een groot gevaar voor de gezondheid. Gaat u in huis klussen, renoveren of een pand slopen? Laat het onafhankelijke milieuadviesbureau Öko-Care uit Rijkevoort inventariseren of er asbest aanwezig is. Ons werkgebied beslaat voornamelijk de cirkel over Roermond, Den Bosch en Arnhem.

Specialist in asbestinventarisaties

Tot 1994 mocht asbest in de bouw worden toegepast. Asbest werd vooral gebruikt omdat het bekendstond om de slijtvaste en isolerende eigenschap en het daarnaast duurzaam en goedkoop was. Het gebruik van asbesthoudende bouwmaterialen nam na de tweede wereldoorlog enorm toe. Dit betekent dat veel huizen en panden in Nederland nog asbest kunnen bevatten. Asbest zit voornamelijk in producten als golfplaten, dakbeschot, rioleringsbuizen en CV ruimten, maar ook vloerbedekking, vensterbanken, stopverf, kitten en isolatiematerialen kunnen asbest bevatten.

Een veilige omgeving
Gaat u klussen of renoveren? Tijdens het boren of zagen kan er asbest vrijkomen en is het mogelijk dat u gevaarlijke stoffen inademt. Milieuadviesbureau Öko-Care komt uw pand inventariseren en zorgt voor een rapport conform SC-eventuele 540. Is er asbest aanwezig, dan regelen we de eventuele sloopvergunning of laten we een saneerder het asbest verwijderen. Bij een eventuele besmetting moet dit namelijk zo snel mogelijk gebeuren. Het maatschappelijke belang van een goede verwijdering staat bij Öko-Care voorop. U – als huurder/eigenaar - heeft belang bij een optimale samenwerking tussen ons, de asbestsaneerder en de gemeente. Met ons bedrijf bent u verzekerd van een veilige, snelle en deskundige asbestverwijdering voor particulieren, bedrijven en overheidsinstanties. Voor alle werkzaamheden bieden wij een offerte op maat.

De diensten van Öko-Care

Begeleiding asbestonderzoeken
Öko-Care stuurt uiteenlopende asbestonderzoeken aan, waarbij asbestinventarisatie onze expertise is. Na de inventarisatie en het maken van een formeel rapport houden we toezicht op de sanering, de eventuele sloopwerkzaamheden en stellen we waar nodig een risicobeoordeling of asbestbeheersplan op.

Ecologische quickscan
Heeft u (ver)bouw- of renovatieplannen? De gemeente kan u verplichten om in het kader van de Flora- en faunawet een ecologische quickscan uit te voeren. Deze scan geeft aan of uw (ver)bouwplannen effecten hebben op beschermde dieren en planten. Ons milieuadviesbureau staat u bij.

Wetgeving
Öko-Care is een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Alleen bedrijven met een procescertificaat SC-540 en erkend door stichting Ascert mogen wettelijk erkende asbestinventarisaties uitvoeren. Öko-Care voldoet aan beide voorwaarden. We hebben al meer dan 20 jaar ervaring en expertise opgebouwd binnen de asbestsector. 

De regering heeft de doelstelling om in 2024 alle daken in Nederland asbestvrij te hebben. Öko-Care voert daarvoor de asbestinventarisaties uit. Bekijk het filmpje.

Nieuw samenwerkingsverband

Öko-Care stelt graag haar nieuwe samenwerkingspartner voor!
Met de start van het nieuwe jaar delen wij graag het volgende goede nieuws voor 2017 met u. Per 1 januari is Öko-Care een samenwerking aangegaan met Tritium Advies, een landelijk opererend adviesbureau dat met haar kennis en expertise een goede aanvulling vormt op onze huidige dienstverlening.

Tritium Advies is een landelijk opererend professioneel adviesbureau met focus op resultaat en een hoog serviceniveau naar de klant. Een voordeel van werken met onze nieuwe adviespartner Tritium is de uitbreiding van onze dienstverlening. Vanaf nu kunt u ook bij ons terecht voor advies en onderzoek op het gebied van:

De kracht van Tritium is dat ze naast op zichzelf staande (milieu)onderzoeken ook een ruimtelijk plan compleet van A tot Z kunnen verzorgen en begeleiden. Tritium Advies heeft vier vestigingen: Nuenen (bij Eindhoven); Prinsenbeek (bij Breda); Neer (bij Roermond); Arkel (bij Gorinchem).