Öko-Care werkt samen met Tritium. Hierdoor heeft zij een uitgebreid dienstenpakket. Uitbreiding dienstenpakket met:  in bodem-, water-, lucht- en asbestonderzoek, geluid & bouwfysica, kwaliteit, arbo en milieu en ruimtelijke ordening.

Asbestinventarisatie specialist Öko-Care

Quickscan asbest

Kosten besparen door slim te inventariseren. Arno Smits, teamleider van asbestinventarisatiebedrijf Öko-Care legt uit hoe gemeenten, woningcorporaties of organisaties met veel objecten in hun portefeuille, naast de subsidieregeling ook op een andere manier kosten op het gebied van asbest kunnen besparen. Dat begint al bij een slimme risico-inventarisatie!   QuickScan asbest In 2024 moeten alle…

Asbest inventariseren asbest specialist

Wat houdt goed asbest inventariseren in?

Asbestexpert Arno Smits over het 4-ogen principe en de dubbele check. Goed asbest inventariseren is belangrijk voor een vlotte verwijdering van asbest. Blijken er tijdens een sanering, renovatie of sloop asbesthoudende materialen aanwezig te zijn die niet worden genoemd in het inventarisatierapport? Dan loopt een sanering vaak ongewild vertraging op en dat brengt wellicht weer…