Een asbestvrije omgeving door voordelige asbest oplossingen! Daar doet Asbestbedrijf en milieuadviesbureau ÖkoCare het voor! Neem nu contact met ons op!

Asbestinventarisatierapport

Goed asbestinventarisatierapport, lagere saneringskosten

Asbestinventarisatierapport   Uit het asbestinventarisatierapport blijkt op welke plekken in een gebouw asbesthoudende materialen zitten. Bepaalde asbestverdachte materialen zijn algemeen bekend en worden vaak snel herkend. Soms zitten de materialen op onverwachte plaatsen of kan alleen een deskundige ze herkennen. Asbestdaken   Vanaf 1 januari 2024 geldt in Nederland het verbod op asbestdaken. Om verwijdering…

Asbestinventarisatie specialist Öko-Care

Quickscan asbest

Kosten besparen door slim te inventariseren. Arno Smits, teamleider van asbestinventarisatiebedrijf Öko-Care legt uit hoe gemeenten, woningcorporaties of organisaties met veel objecten in hun portefeuille, naast de subsidieregeling ook op een andere manier kosten op het gebied van asbest kunnen besparen. Dat begint al bij een slimme risico-inventarisatie!   QuickScan asbest In 2024 moeten alle…

Asbest inventariseren asbest specialist

Wat houdt goed asbest inventariseren in?

Asbestexpert Arno Smits over het 4-ogen principe en de dubbele check. Goed asbest inventariseren is belangrijk voor een vlotte verwijdering van asbest. Blijken er tijdens een sanering, renovatie of sloop asbesthoudende materialen aanwezig te zijn die niet worden genoemd in het inventarisatierapport? Dan loopt een sanering vaak ongewild vertraging op en dat brengt wellicht weer…

Asbestonderzoek asbest analyse asbestanalyse asbestdaken

Versoepeling Subsidieregeling Asbestdaken

Sinds 20 juli 2017 komen ook asbestdaken kleiner dan 35m² in aanmerking voor de Subsidieregeling Asbestdaken. Dankzij deze wijziging kunnen nu ook kleine asbestdaken die gesaneerd moeten worden, gebruikmaken van een tegemoetkoming in de kosten. Vooral voor woningbouwverenigingen is deze wijziging interessant. Want hoewel er bij de individuele huurobjecten vaak minder dan 35m² aan asbestdak…

Asbestinventarisatie asbest inventarisatie

Filmpje Öko-Care asbestinventarisatie

Filmpje asbestinventarisatie Öko-Care Een stukje over Öko-Care van RTL 4: Opname van Grenzeloos Wonen. Asbestinventarisatie bij woonmaatschappij (ook voor particulieren, bedrijven en overheid). Tevens advies over asbestverwijdering. Laatste nieuwsGoed asbestinventarisatierapport, lagere saneringskosten11 juni 2018Stappenplan asbest; wat te doen bij asbest?14 mei 2018Budget subsidieregeling asbestdaken naar verwachting zomer 2018 bereikt15 januari 2018Quickscan asbest31 oktober 2017Bekijk ook…